Caroline Kevin

Biografi

Vårdenhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset. Är ansvarig och leder 5 stycken omvårdnadschefer. På akuten arbetar 160 stycken sjuksköteskör och undersköterskor.

onsdag
PEP (Prevention Emergency Project)-förebyggande insatser mot tryckssår redan på akuten.