Carl Önne

Biografi

Carl Önne, CISSP, arbetar som informationssäkerhetsspecialist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sedan 2004 har Carl – som är civilingenjör i datateknik från KTH – jobbat med it- och informationssäkerhet där fokus har varit offentlig verksamhet och i synnerhet regioner och kommuner. Carl var med i den arbetsgrupp på MSB som förnyade metodstödet för systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete och var projektledare för regeringsuppdraget att kartlägga informationssäkerhetsarbetet i regionernas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ett särskilt intresse har Carl för området kring säkerhetsarkitektur där policy- och styrdokument omsätts till praktiska och strukturerade säkerhetsåtgärder.

onsdag
MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet 2018
Hur går vi vidare - åtgärder efter MSB undersökningen
Grundläggande IT-säkerhetsåtgärder, vägledning från MSB