Camilla Nilsson

Doro AB
tisdag
Seniorer är positiva till ny teknik! Hur smart teknik kan bidra till ökad trygghet hos seniorer och anhöriga - Presenteras av Doro
onsdag
Seniorer är positiva till ny teknik! Hur smart teknik kan bidra till ökad trygghet hos seniorer och anhöriga - Persenteras av Doro