Camilla Evensson

Biografi

Camilla arbetar på RISE som projekt- och innovationsledare inom området Preventiv Hälsa, vilket till stor del handlar om att leda och inspirera till systemförändring i samhället när det gäller att ta sig an stora komplexa samhällsutmaningar så som psykisk ohälsa. Innan hon började på RISE arbetade Camilla med liknande frågor inom Region Värmland och Experio Lab. Camilla har en MSc International Business Administration and Economics.

torsdag
Hälsofrämjande insatser för Digitalt infödda