Björn Olars

Biografi

Björn Olars och Anneli Uusitalo utgör Ineras satsning på ett bredare stöd till vårdgivare för att öka användningen av stöd- och behandlingsplattformen. Båda verkar som samordnare i det nationella designnätverket. de har bred kompetens och finns tillgängliga för stora och små frågor som rör e-tjänsten Stöd och behandling.

Björn och Anneli hemmahör från början i Region Jönköpings län respektive Region Dalarna. Genom att föra med sig stora erfarenheter från sina respektive hemmaregioner, från både införandeprojekt och vidareutveckling, så har de nu fört samman över hundra personer i ett nätverk som spänner över hela Sverige – ett nätverk som arbetar för kunskapsförsörjning, erfarenhetsutbyte och framförallt samverkan – i hela landet.

torsdag
Möt det nationella designnätverket för Stöd och behandling, en e-tjänst hos 1177 Vårdguiden
Bygg ett digitalt stöd och behandlingsprogram!