Björn-Erik Erlandsson

KTH/Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Inst för Medicinsk teknik och Hälsosystem

Biografi

Senior Advisor KTH, Ordförande i SIS-TK 334 Hälso- och sjukvårdsinformatik
Teknologie Dr från Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige, inom området Tillämpad elektronik. Numera Senior Advisor vid Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, med ansvar för teknik och kvalitet i vården. Erfarenheter från forskning och utveckling, kvalitetsstyrning och regulatoriska frågor från internationella medicintekniska företag, Siemens och Nobel Industrier. Arbetat som kvalitetschef i pacemakerindustrin och har varit verksamhetschef vid Medicinsk informatik och teknik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och Akademiska sjukhuset, Uppsala och även professor i medicinsk teknik vid dessa universitet. I sin roll som chef för tekniska verksamheten vid universitetssjukhusen han har också varit starkt engagerad i investeringsfrågor och kapitalförvaltning, och ordförande i grupper som styr investeringsplanering.

Han är också engagerad i standardiseringsarbetet inom medicinsk teknik och medicinsk informatik, ordförande i SIS/TK334 och därmed svensk delegat vid internationella standardiseringsorganisationer; CEN och ISO, ordförande i den gemensamma arbetsgruppen för Software and Medical Devices (SAMD) inom CEN/CENELEC. Sedan augusti 2017 Convenor i ISO/TC215 Health informatics standardisation, WG1 Architecture, Frameworks and Models. Styrelsemedlem i HL7 Sweden. Ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI, en sektion i Svenska Läkaresällskapet) under två år, engagerad i Sektionen för Medicinsk teknik och fysiks certifieringskommitté (MTF, sektion i Svenska Läkaresällskapet). Medlem i vetenskapligt råd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Har varit biträdande koordinator vid KTH: s medicinska och biomedicinska teknikplattformen under åren 2010 – 2011. Mellan åren 2012 och 2016 varit Vice dekan för KTH/Skolan för teknik och hälsa.

onsdag
Reduce Clinical Burden, Ageing in Community (AiC), International patient summary (IPS)
Standardisering Genetisk Information