Birgit Eiermann

Biografi

Birgit Eiermann, apotekare, farm Dr., är anställd hos Inera sedan 2014
Hon har lång erfarenhet av framtagning, implementering och utvärdering av kunskapsdatabaser och kliniska beslutsstöd nationellt och internationellt. Erfarenhet sträcker sig över framtagning av kravspecifikationer, ledande roller i utveckling av databaser och beslutsstöd och medverkande i ett flertal projekt som utvärderar beslutsstöd i journalsystem, webbsidor eller andra system som används av hälso- och sjukvårdspersonal.

onsdag
Nationell källa för ordinationsorsak – Börja implementera!
torsdag
Beslutsstöd i Sverige: Vad är på gång i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil)?