Bent Larsen

Direktoratet for e-helse, Norge

Biografi

Bent Asgeir Larsen är medicinskt sakkunnig på direktoratet för e-helse i Norge och arbetar också kliniskt som kommunelege. Han har sedan 2012 arbetat med kritisk info (motsvarar uppmärksamhetsinformation) som del av Kjernejournalens (motsvarar Nationell patientöversikt, NPÖ) utveckling och införande i Norge.

tisdag
Medical alert information in Norway and Sweden