Bengt Stavenow

Biografi

Bengt Stavenow är chef för innovationsledning, Innovation Skåne.

tisdag
Beskrivningsmodell för digitaliseringsinitiativ som stöd för prioritering, uppföljning och styrning
onsdag
Innovationsbokslut?? Kan vi beskriva nyttoeffekterna av våra innovationsinitiativ?
Läkarstöd på distans inom primärvårdsuppdraget
Vägen in i vården – innovation i tre storstadsregioner
torsdag
Hälsofrämjande insatser för Digitalt infödda