Bengt Andersson

Biografi

Bengt Andersson är sedan oktober 2018 senior advisor på Nordens välfärdscenter (NVC) som är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor med uppdrag att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. På NVC har Bengt ansvar för välfärdsteknologi gällande alla projekt och initiativ inom området. Mellan åren 2013-2018 var Bengt seniorkonsult på Helseplan Consulting Group AB där han bl.a. var projektledare för digitaliseringsprojekt i Region Skåne gällande informationsöverföring mellan Region Skånes verksamheter och de 33 kommunerna i Skåne. Han har även projektlett ett liknande uppdrag i Sörmland mellan 2016-2017 med fokus på informationsöverföring mellan landsting och kommuner med fokus på utskrivningsprocessen från slutenvård.

onsdag
Välfärdsteknologi – verksamheter i stuprör är ett hinder i den nordiska välfärdsmodellen