Mona Jonsson

Biografi

I Monas arbete som strateg inom digital hälsa på forskningsinstitutet RISE arbetar hon i olika organisationer för att snabba på digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg. Hon driver projekt  där man ska utveckla och använda digital teknik och förändrat arbetssätt där det gör mest nytta. Mona har under en tid varit tillförordnad Programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4health och fortsätter nu i programmet med strategiska frågor.¶Mona har tidigare varit VD på Vinnväxtinitiativet Hälsans nya verktyg som stöttade företag att få ut nya digitala lösningar på marknaden. Hon har stor nytta av sin långa erfarenhet som affärsutvecklare, projektledare och kommunikatör i sina uppdrag i dag. Har sedan 2009 arbetat med att möjliggöra användandet av digital teknik i verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.¶¶

onsdag
Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer