Åsa Schwieler

Biografi

Åsa Schwieler arbetar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och leder där enheten Strategisk Digitalisering. Enheten ansvarar bland annat för samordning av digitalisering inom förvaltningen och är involverad i de flesta projekt som berör området.

Åsa har lång erfarenhet av digitalisering i vården, både från offentlig och privat sektor, och har följt utvecklingen ur flera olika perspektiv. Detta har givit god förståelse för hur vård och omsorg fungerar, av nationell eHälsa på strategisk nivå och av implementering i regionala och nationella projekt.

tisdag
Hänvisningsstödet - så att patienten får rätt vård från början!