Åsa Schwarz

Biografi

Åsa är säkerhetsspecialist, författare och har arbetat med informationssäkerhet i tjugo år. Hon ansvarar för affärsutveckling av Knowits säkerhetstjänster.
Hon blev 2017 Årets Säkerhetsprofil, med motiveringen att hon som förebild, som med sitt stora engagemang och sin djupa och breda kompetens inom säkerhetsområdet,verkat aktivt för att folkbilda och locka fler till säkerhetsbranschen.

onsdag
Paneldiskussion: Framtidens informationssäkerhetsarbete