Arvid Thunholm

Inera

Biografi

Arvid Thunholm har arbetat inom e-hälsa i mer än 10 år. Dels med informatik och integration inom Stockholms läns landsting och dels som konsult med integration och standardisering inom bildmedicin. På senare år som produkt- och utvecklingschef på ett privat bolag som utvecklar medicintekniska produkter och nu som enhetschef inom Ineras avdelning Arkitektur och regelverk med ansvar för den nationella tjänsteplattformen, tjänstekontraktsutveckling samt nationell informationsförsörjning.

onsdag
HL7 FHIR i den nationella samverkansarkitekturen