Arne Norrud

Uniconsult AS

Arne er prosjektleder for Oslo kommune på DigiHelsestasjon-prosjektet, men også CEO for konsulentselskapet Uniconsult som jobber med digitalisering på mange samfunnsområder. Han har jobbet for Oslo kommune i flere år og digger kommunen. Han har jobbet med digitale innbyggertjenester for pleie- og omsorgstjenesten, særlig de som mottar hjemmetjenester. Nå har han tatt tak i en annen målgruppe – brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt helsestasjon for ungdom.

torsdag
Digitale tjenester for ungdom - på tvers av sektorer