Annika Terner

B3 Healthcare Consulting

Biografi

Annika Terner har arbetat med frågor som rör dokumentationen i patientens journal under flera decennier. Hon har ett särskilt fokus på hur hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientens journal. I en licentiatavhandling undersökte hon de olika professionernas sökord i patientjournalen, hur många antal sökord respektive profession hade och hur stor del de delade med varandra, dels vilka kategorier sökorden representerade och hur dessa kategorier speglade kraven i patientdatalagen. Annika är associerad forskare inom Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet.
Hon har arbetat som informationsarkitekt i såväl linjeposition inom Region Uppsala, som i konsultativa roller inom SKL och Inera.

onsdag
StandIN 3 – Standarder för interoperabilitet – projektresultat introduktion