Annika Terner

Biografi

Annika Terner har arbetat med frågor som rör dokumentationen i patientens journal under flera decennier. Hon har ett särskilt fokus på hur hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientens journal. I en licentiatavhandling undersökte hon de olika professionernas sökord i patientjournalen, hur många antal sökord respektive profession hade och hur stor del de delade med varandra, dels vilka kategorier sökorden representerade och hur dessa kategorier speglade kraven i patientdatalagen. Hon har också varit aktiv som informatikexpert i flera nationella projekt, nu senast i StandIN3-projektet.

onsdag
Hur motivera att dokumentera strukturerat och standardiserat i patientjournalen