Annika Nilsson

Biografi

Annika Nilsson arbetar som regional verksamhetsutvecklare åt Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne med ansvar för digitala tjänster. Annika möter utmaningen med att göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med hjälp av digitalisering.

torsdag
Hälsofrämjande insatser för Digitalt infödda
Från 2 veckor till 2 minuter med digitala skattningar