Annelie Edrén

Biografi

Verksamhetschef Annelie Edrén arbetar sedan ett år tillbaka på Psoriasisföreningen i Stockholms län som driver fem drop-in mottagningar för i första hand patienter med psoriasis. Under ett år ges drygt 6000 patienter ca 90 000 vårdbesök, vilket gör Psoriasisföreningen i Stockholms län till Sveriges största enskilda vårdgivare för patienter med psoriasis. 1080 patienter har läkemedelsbehandling.
Annelie Edrén är beteendevetare med flera påbyggnadsutbildningar och har ett förflutet som socialchef i Stockholms Stadsmission och vårdenhetschef inom psykiatrin i Region Sörmland. Annelie Edrén har sin starkaste kompetens i förändrings- och utvecklingsarbete, och har initierat och startat flera innovativa sociala verksamheter i Stockholms Stadsmission, och genomfört ett kulturförändrande arbete vid sammanslagning av tre öppenvårdsmottagningar i specialist psykiatri till en större mottagning i Nyköping.

torsdag
The future progress of remote monitoring and self-management for patient with psoriasis.