Anneli Uusitalo

Biografi

Anneli Uusitalo och Björn Olars utgör Ineras satsning på ett bredare stöd till vårdgivare för att öka användningen av Stöd och Behandlingsplattformen. Båda verkar som samordnare i det nationella designnätverket. De har bred kompetens och finns tillgängliga för stora och små frågor som rör e-tjänsten.

Anneli och Björn hemmahör från början i Region Jönköpings län respektive Region Dalarna. Genom att föra med sig stora erfarenheter från sina respektive hemmaregioner, från både införandeprojekt och vidareutveckling, så har de nu fört samman över hundra personer i ett nätverk som spänner över hela Sverige – ett nätverk som arbetar för kunskapsförsörjning, erfarenhetsutbyte och framförallt samverkan – i hela landet.

torsdag
Möt det nationella designnätverket för Stöd och behandling, en e-tjänst hos 1177 Vårdguiden