Anneli Karlén

Biografi

En nyfiken och engagerad barnmorska inom bl.a. området digitalisering av MHV (eller KHV; Kvinnohälsovård, som det heter i vissa regioner)
Arbetade förra året i region Halland, nu region Jönköping. Brinner för digital utveckling.

torsdag
E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.