Anna Rossander

Swelife och Västra Götalandsregionen

Biografi

Anna Rossander är specialist i urologi och doktorand inom informatik på TIllämpad IT, GU. Hon arbetar med semantisk interoperabilitet inom Sweper-projektet och informatik som helhet inom Framtidens Vårdinformationsmiljö, VGR. Hon är duktig på SNOMED CT.

onsdag
Maskinläsbara lexikon möjliggör delning mellan journal, register, patientöversikt och beslutsstöd