Anna-Maria Andersson

Biografi

Projektledare för SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknik, ett nätverk för att öka Sveriges kommuners förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik.Verksamhetsutvecklare på Socialkontoret, Ekonomi-och kvalitetsutveckling-enheten Skellefteå kommun. Förvaltnings/utvecklingsansvar för IT-stöd i socialtjänsten. Konsultativt stöd i digitalisering av arbets-processer. Har arbetet sista 4 åren med fokus på projektledning inom bland annat välfärdsteknik, upphandling m.m.

torsdag
Vägledning Välfärdsteknik 2.0 - att upphandla smart!