Anna-Lena Junghov

Varbergs kommun

Biografi

Anna-Lena är utvecklingsledare inom Socialförvaltningen i Varbergs kommun. Dessutom är hon kommunkoordinator på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Det är tillsammans med HCH som detta pilotprojekt har genomförts. I Halland finns HCH och TestMiljö Halland för att göra gemensamma projekt och sedan sprida kunskapen till alla kommuner. Har många års erfarenhet av vård och omsorg men även en Fil mag i Informatik.

tisdag
Framtiden inom vården är optisk