Anna-Karin Rinqvist

Biografi

Leg barnmorska, MSc i reproduktiv och perinatal hälsa och arbetar som verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har lång praktisk erfarenhet av förlossningsvård och har även arbetat som FoUU-barnmorska inom förlossningsvården. Hon har ett stort engagemang i att förbättra vården för kvinnor och barn och har lång erfarenhet av tvärprofessionellt utvecklingsarbete tillsammans med patienterna.¶¶

onsdag
Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård