Anna Cavrak

Biografi

Anna Cavrak arbetar som hälsokoordinator och processledare på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes övergripande uppdrag är att driva och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Anna är också projektledare för Hälsocoach online, en innovativ online-tjänst där invånare i Västra Götalandsregioneninom motiveras och coachas till hälsosamma levnadsvanor – fysisk aktivitet, alkohol, tobak och matvanor.

onsdag
Hälsocoach online – Hälsovinster på invånarens villkor