Anna Bäckström

Biografi

Anna Bäckström är gynekolog/obstetriker och verksam som mödrahälsovårdsöverläkare i Västernorrland sedan 2013. Sedan 2018 innehar Anna ordförandeskapet i den nationella sammanslutning för mödrahälsovårdsöverläkare som finns i SFOGs (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) regi.

torsdag
E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.