Ann-Helene Almborg

Sociialstyrelsen

Biografi

Ann-Helene Almborg arbetar på Socialstyrelsen med hälsorelaterade klassifikationer och bland annat hur dessa kan användas i strukturerad dokumentation för att informationen ska kunna återanvändas för olika syften. Hon arbetar även internationellt med WHO’s pågående utveckling av International Classification of Health Interventions (ICHI). Hon är docent i kvalitetsförbättring och ledarskap

tisdag
ICF och KVÅ i strukturerad dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård
onsdag
Användning av ICF för att bedöma arbetsförmåga i läkarintyg för sjukpenning i Webcert