Anette Thalen

Inera

Biografi

Anette Thalén, tjänsteområdesansvarig Invånartjänsterna, Inera AB
Anette Thalén arbetar som tjänsteområdesansvarig för Invånartjänsterna på Inera AB. Hon har lång erfarenhet inom ledning av IT-utveckling, förvaltning och förändringsarbete. Rollen som tjänsteområdesansvarig innebär ett affärsansvar för respektive tjänst som omfattar ansvar för behov, innehåll, leverans, ekonomi och kvalitet under tjänsternas hela livscykel.

tisdag
Modeller för nyttorealisering och business case vid digitalisering
onsdag
1177 Vårdguiden i socialtjänsten
torsdag
Hur realiseras första linjens digitala vård?