Anette Åquist Falkenroth

Västra Götalandsregionen

Biografi

kommer

tisdag
Opening + keynotes
torsdag
Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården