Andreas Leifssson

Biografi

Andreas Leifsson arbetar som omvärlds- & marknadsanalytiker Inera AB sedan 2016. Andreas har en bakgrund som analytiker inom kommunikation-, media- och finansbranschen
och ett av de nuvarande uppdragen på Inera är att kartlägga av hur landets kommuner arbetar med digitalisering av verksamheterna.

torsdag
Ny studie: Nulägesbild av utmaningar och digitalisering i Sveriges kommuner