Andreas Larsson

Biografi

Sommaren 2013 var Andreas Larsson med och sådde fröet till det som skulle bli Visiba Care. Han påbörjade då en lång resa för att komma till insikt om hur digitala lösningar kan möta vårdens olika behov och förutsättningar. Idag tillbringar han större delen av sin tid ute hos landstingskunder och större vårdgivare och fungerar i många fall som ett bollplank till projektledare och verksamhetschefer.

torsdag
Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården