Anders Bergmark

Biografi

Inspektör, jurist; Primärvård och psykiatri
Nationell ämnessamordnare på IVO för e-hälsa

torsdag
Tillsyn av digitala vårdtjänster – vad ser IVO?