Amanda Sundberg

Biografi

Amanda Sundberg är omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera och har åtta års erfarenhet inom e-hälsa. Hon har nyligen tagit en mastersexamen i folkhälsovetenskap och hälsoekonomi för att få verktyg och metoder som kan stödja nyttorealiseringen från digitala tjänster i hälso- och sjukvården.

tisdag
Modeller för nyttorealisering och business case vid digitalisering