Albin Forslund

Biografi

Albin Forslund är Head of Customer Operations på Visiba Care. Utöver att leda sitt team fokuserar Albin på global affärsutveckling samt att skapa förutsättningar för vårdorganisationernas förändringsarbete.

torsdag
Utfall i digital vård – vilka lärdomar kan vi dra från insamlade data?