Aida Toromanovic Fisic

Biografi

Aida är utbildad civilekonom med specialisering inom marknadsföring. Hon har de senaste tre åren arbetat inom hälso- och sjukvårdsbranschen.
Aida arbetar idag som verksamhetsspecialist på Inera.

onsdag
Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken