Agnetha Perlkvist

Region Skåne

Biografi

Arbetat många år som sjuksköterska på kirurgen där mitt intresse för hur sjuksköterskor dokumenterar väcktes. Fick då insikten om hur förhållandevis likartade vårdförlopp kunde dokumenteras på så skilda sätt, med oönskad variation, beroende av tjänstgörande sjuksköterska. Arbetat som projektledare för standardiserade vårdplaner på Skånes universitetssjukhus (SUS), som vårdutvecklare inom SUS och regionalt, ordförande för Regionala Vårdhandboksrådet och medlem i Fackspråksrådet. Sitter med i styrelsen för Sektionen för omvårdnadsinformatik, en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Är nu Workstream Lead för vårddokumentation (ett av 20 Workstream) inom Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Här ansvarar jag för att sjuksköterskors och övriga yrkesprofessioners (utom läkare) samtliga arbetsflöden/vårdprocesser och dess dokumentation ska bearbetas och beskrivas, att Integrera kunskaps- och beslutsstöd i journalen, och att med standardiserad terminologi, strukturerad dokumentation säkra informations- och kommunikationsöverföring. Här ska vi i skåne bli först i Sverige att införa ICNP, en internationell klassifikation för omvårdnad godkänd av WHO.

onsdag
Klinisk införande av International Classification of Nursing Practice (ICNP)