Agneta Patriksson

Biografi

kommer
….. ytterliga personer till paneldebatten återkommer vi med när vi vet om vi blir antagna.

onsdag
Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård