Nytt för i år

Smarta hem

- ett scenprogram

MIE2018

Medical Informatics Europe

Konferensen

Utökat program

Kommunfokus

- nu ännu större

Smarta hem - ett scenprogram

Sveriges befolkning blir allt äldre och det krävs nya arbetssätt och ny teknik, såväl i hemmet som på särskilda boenden, för att möta utmaningarna. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Här hittar du produkter, tjänster och kommunikations-lösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas hemmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

Läs mer om Smarta hem och boenden >>

MIE2018

The Swedish Association of Medical Informatics (SFMI) will host MIE2018 in collaboration with EFMI (European Federation for Medical Informatics). The conference will be co-located with VITALIS, the largest eHealth event in Scandinavia. MIE2018 is the 29th Medical Informatics Europe conference and marks the 40th anniversary of the MIE conferences, since the first conference in Cambridge UK. We aim to enable close interaction and networking between an international audience of academics, health professionals, patients and industry partners.

Read more about MIE2018 >>

Utökat konferensprogram

Sveriges mest omfattande eHälsokonferensprogram med överblick och fördjupning inom kommunal eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

Se hela konferensprogrammet >>

Ännu större kommunfokus

Kommunal eHälsa och välfärdsteknologi står även i år i fokus och utbudet är stort både i konferensprogrammet och på mässgolvet. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Läs mer om kommunfokus på Vitalis >>

AI@vitalis

AI@vitalis är en heldag kring AI och morgondagens teknik. Ta del av goda exempel på hur AI kan bidra till ökad kvalitet för patienterna och bättre förutsättningar för personal och hälsosystem. Diskutera de utmaningar som finns rörande förändring, upphandling, teknisk säkerhet och tillit till den nya tekniken.

Från traditionell sjukvård till AI
Ny teknik kräver samarbete mellan discipliner och verksamheter med patienten i centrum. Under dagen diskuterar kliniker, företag, patienter, beslutsfattare, tekniska och kliniska forskningsprojekt m fl hur dessa ”självständiga” system förändrar patientens resa och upplevelse av vården.

Läs mer om AI@vitalis >>