Nationella läkemedelslistan och lite till

1 juni 2020 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Den ger vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens läkemedelsbehandling.

I detta spår har vi samlat information som rör Nationella läkemedelslistan och andra läkemedelsrelaterade tjänster och kunskapsföreläsningar.