Medicintekniska regelverk

Att vårdens appar och medicinteknik skall vara säkra ses som en självklarhet, men regelverket är under förändring. Den 26 maj blir den nya medicintekniska förordningen, MDR, tvingande. I detta spår redovisas vad deta betyder för leverantörer och beställare. Här ges också specifik information gällande mjukvaruprodukter och en introduktion till riskhantering. En utblick ges också mot vad som händer efter Brexit och hur motsvarande regelverk i USA fungerar.

Spåret riktar sig till tillverkare, importörer, distributörer, auktoriserade representanter och andra aktörer eller individer som arbetar med eller är intresserade av medicintekniska produkter.