Välfärdsteknik

Välfärdsteknik möjliggör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

 

I detta spår samlar vi erfarenhetsredovisningar om införanden, såväl positiva som negativa. Bland frågeställningarna finns t.ex. hur man förvaltar och övervakar tekniken efter det initiala införandet? Hur vet man att man valt rätt teknik och hur skall support och driftsäkerhet garanteras?

 

Etik och juridik har också en självklar plats här.

 

Som komplement till detta spår så finns det också ett stort antal leverantörer som visar sina välfärdsteknikprodukter på mässgolvet.