eHälsoutbildning med utbildningsbevis

Grundläggande e-hälsoutbildning med utbildningsbevis. Torsdag 27 april 2017 kl. 8.30-16. Masterclass ingår även som val i två- och tredagarskort, men anges vid anmälan. Begränsat antal platser.

Grundläggande e-hälsoutbildning med utbildningsbevis. Torsdag 27 april 2017 kl. 8.30-16. Masterclass ingår även som val i två- och tredagarskort, men anges vid anmälan. Begränsat antal platser.

masterclass_appleNu finns återigen möjlighet att ta del av en grundläggande e-hälsoutbildning i samband med Vitalis, där kursplanen är framtagen i samverkan med bl a SKL, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker och erbjuda ett utbildningsbevis.

E-hälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård.

Masterclass arrangeras för tredje året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom e-hälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som landsting. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:
• Verksamhetsnära professioner (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
• Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
• It-relaterade funktioner
• Leverantörer

Översiktligt utbildningsinnehåll

Block 1, Introduktion, utbildning och framtidsperspektiv:
• Grunderna i e-hälsa och välfärdsteknik (termer, interoperabilitet m.m.) samt en översikt på utbildningar i ämnet, Evamaria Nerell Socialstyrelsen
• Världsbäst på e-hälsa 2020, Patrik Sundström, SKL
• Paradigmskiftet utifrån vårdprofessionernas perspektiv, David Liljeqvist, Vårdförbundet
• Paradigmskiftet utifrån ett Socialtjänstperspektiv, Maria Gill, Sveriges Kommuner och Landsting

Block 2, Nationella e-hälsoinitiativ:
• Nationella e-hälsotjänster, Sofie Zetterström, vice vd och marknadschef, Inera
• Vad gör eHälsomyndigheten?, Åsa Welin, eHälsomyndigheten
• Strukturerad och ändamålsenlig dokumentation, Oskar Nielsen, Socialstyrelsen

Block 3; Etik, integritet och juridik
• Forskning kring etik vid användande av välfärdsteknik, Elisabeth Lagerkrans, Myndigheten för delaktighet
• Bäst i världen på att skydda den personliga integriteten – utan att minska takten på digitaliseringen. Integritetsutredningen, Socialstyrelsen
• Runda bordsdiskussioner kring dilemman

Block 4: Digitalisering ur ett verksamhetsperspektiv
• Implementering i verksamheten – hur svårt kan det vara? , Malin Hofflander, Hofflander Consult AB
• Runda bord kring frågeställningar
• Så arbetar vi med innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar, Lisa Lundgren, Norrbottens läns landsting
• Störande eller stödjande?, David Liljeqvist, Vårdförbundet

Kontaktuppgifter
Hans Almvide, programansvarig, hans.almvide@gmail.com, 0722-482240
Maria Sterner, affärsansvarig, maria.sterner@svenskamassan.se, 031-7088235

Anmälan och priser
Pris: 3 800 SEK inkl lunch och fika.
Masterclass ingår även som val i två- och tredagarskort, men anges vid anmälan. Begränsat antal platser.

I samverkan med:

skl  vårdförbundet    socialstyrelsen-logo20130601