Vitalis är kompetensutveckling!

Tre dagar med kommunal eHälsa och välfärdsteknologi i fokus.

Se programmet här

Tre dagar med kommunal eHälsa och välfärdsteknologi i fokus.

Se programmet här

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Seminarierna ger även verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Sveriges mest omfattande eHälsokonferensprogram med överblick och fördjupning inom kommunal eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

Konferensen pågår:
Tisdag 25 april kl. 10-17 (invigning kl. 10). Besök och fika i utställningen från kl. 9.00, mingel i utställningen för alla delegater och föreläsare mellan kl. 17-19.
Onsdag 26 april kl. 8.30-17
Torsdag 27 april kl. 8.30-16

Mässans öppettider:
Tisdag 25 april kl. 9-17
Onsdag 26 april kl. 9-17
Torsdag 27 april kl. 9-16

konfkort