Kommun – införande

Detta spår fokuserar på digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Spåret inleds med en översikt hur långt kommunerna kommit när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Här ges också ett antal presentationer som redovisar införanden som inte gått så bra som man trodde i förväg och vad man kan lära sig av detta inför andra införandeprojekt.

Detta spår riktar sig till dig som jobbar med införande och uppföljning av införande på besluts- eller genomförandenivå. Här ser vi gärna projektledare, IT-ansvariga, MAS och politisk och tjänstemannaledning inom kommunal hälso- och sjukvård.