Internationell utblick – policy

Ett sätt att nå Sveriges Vision e-hälsa 2025 är att lära av de bästa internationella exemplen. I detta spår har vi samlat några av världens mest framstående exempel på hur man med strategi och policys driver hälsoutvecklingen framåt med stöd för innovation, ersättningsmodeller mm.

Spåret avrundas med en högnivåpanel som utifrån dagens presentationer diskuterar hur vi ytterligare kan förbättra hur vi jobbar i Sverige. Detta spår är ett måste för dig som påverkar hur framtidens hälsoekosystem ska se ut.