Välfärdsteknik och Egenmonitorering

– lösningar trygga hem och boenden

– lösningar trygga hem och boenden

Välkommen till Välfärdsteknik och Egenmonitorering – lösningar trygga hem och boenden. Detta är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik, egenmonitorering, samt vård och omsorg i hemmet. Här hittar du produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas egenmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

 

Vitalis Open Stage

Centralt placerad i området finns en öppen scen med aktuellt program med fokus på bl.a. Välfärdsteknik och Egenmonitorering alla dagar.

Se programmet från 2022

 

Besökarmålgrupp

Du som jobbar med digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare från kommun eller region.

Intresserad av att ställa ut i området? Kontakta:
Håkan Arenvid, Försäljningsansvarig
Tel: +46 (0)31-708 86 49
hakan.arenvid@svenskamassan.se