Välfärdsteknik och Egenmonitorering

– lösningar trygga hem och boenden

– lösningar trygga hem och boenden

Välkommen till Välfärdsteknik och Egenmonitorering – lösningar trygga hem och boenden. Detta är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik, egenmonitorering, samt vård och omsorg i hemmet. Här hittar du produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas egenmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

 

Vitalis Open Stage

Centralt placerad i området finns en öppen scen med aktuellt program med fokus på bl.a. Välfärdsteknik och Egenmonitorering alla dagar.

Årets program

 

Besökarmålgrupp

Du som jobbar med digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare från kommun eller region.

Intresserad av att ställa ut i området? Kontakta:
Håkan Arenvid, Försäljningsansvarig
Tel: +46 (0)31-708 86 49
hakan.arenvid@svenskamassan.se