Strikersoft AB

  • Monter: B01:01

Beskrivning

Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvaliteten, minskar administrationen och ökar patientmedverkan. Strikersoft är partner till CGM.

SwipeCare® är en plattform för digitalisering av vården.

SwipeCare® Hospital är ett prisbelönt eHälsa-system för slutenvården med bl.a. ett iPad-baserat verktyg som med avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för dokumentation och anamnes i hela organisationen. Det ökar effektiviteten genom att ta bort dubbeldokumentationen samt att patientdata blir tillgängligt i journalen direkt efter patientmötet. SwipeCare® Hospital ger också högre medicinsk kvalitet genom att minska variationen i bedömningarna, och det intuitiva användargränssnittet gör att patienterna är med och själva fyller i sin status.

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter inom öppenvården. Det ger en sammanhållen vårdprocess med allt från tidsbokning och betalning till egenremisser, patientanamnes, journalskrivning och statistik.

Adressuppgifter
Strikersoft AB
Isafjordsgatan 39B
164 40 Kista
SVERIGE
telefon
+46 730 632301
Följ utställaren på

I denna montern finns även