Getinge Sverige AB

  • Monter: B06:06

Beskrivning

Getinge är en pionjär inom medicinsk kompetens för sjukhus och kliniker.
I år ställer Getinge ut två IT-lösningarna inom medicinsk teknik.

INSIGHT- Klinisk Logistiklösning
Förutom Getinge’s innovativa lösningar för operations- och hybridsalar,
intensivvårdsavdelningar och patienttransporter, är vi glada över att presentera
en ny mjukvarulösning som länkar samman alla delar i patientvårdsflöde: INSIGHT.
Detta IT-verktyg sätter en ny standard för framtiden. Det håller reda på varje patient
från inskrivning till utskrivning, underlättar vården och rationaliserar de övergripande
arbetsflödena på hela sjukhuset.

T-DOC- Länkar Samman Din Värld
T-DOC operationslösningar erbjuder avancerade funktioner för att arbeta smartare i
operationssalen.
T-DOC säkerställer leveranser av instrument, implantat och engångsartiklar som matchar
schemalagda operationer och anpassas till opererande kirurg eller avdelning.
T-DOC operationslösningar erbjuder ett brett utbud av möjligheter för övervakning, beräkning,
optimering och underlättning av operationsprocedurer.

Vi välkomnar er att lära er om hur T-DOC och INSIGHT tillsammans och var för sig kan förbättra
arbetsflödet och patientsäkerheten just på ditt sjukhus.

Följ utställaren på

Produkter & tjänster

Produktregister

Övervakningssystem

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även