Prodacapo Sweden AB

  • Monter: B04:58

Beskrivning

Prodacapo tillhandahåller IT-lösningar för hälso- och sjukvården som hjälper verksamheten att följa patientens resa genom vården och ger möjlighet att mäta och följa upp kvalitets- och kostnadsutfall. Det ger kunderna en bra grund för optimering och processförbättring för att förbättra det medicinska utfallet och patienternas upplevelse av vården.

Prodacapo har en marknadsledande position i Finland, Sverige och Norge samt en stark närvaro i Storbritannien. 2018 gick bolagen LOGEX, Ivbar och Prodacapo samman och bildade LOGEX Group för att erbjuda den europeiska hälso- och sjukvården ledande IT-stöd inom avancerad kostnads- och kvalitetsanalys.

Adressuppgifter
Prodacapo Sweden AB
Hantverkargatan 8
112 21 Stockholm
SVERIGE
telefon
+46 8 6222500
Följ utställaren på

I denna montern finns även